הצוות שלנו לרשותכם

אפרים רוס

מתווך נדל"ן בירושלים

 מטיו גרוס-וורטר

מתווך נדל"ן בניו יורק